Skip to main content


▸ Springpojkarna i de kriminella nätverken har flera likheter med barnsoldaterna i krigshärdar.

Springpojkarna i de kriminella nätverken har flera likheter med barnsoldaterna i krigshärdar. Sverige skulle genom att titta på dem kunna lära sig mycket om hur#kriminellanätverk #rwanda